היום: יום ראשון 22 מאי 2022
רשת הזדמנויות
לעצמאות כלכלית

השאיפה לעושר


1. קבע במוחך את סכום הכסף המדויק שאתה שואף להשיג אין די באמירה: "אני מעוניין בממון רב" 
קבע במדויק את הסכום המבוקש (יש סיבה פסיכולוגית לקביעה המדויקת).

2. קבע במדויק את מה שאתה מתכוון לתת תמורת הכסף שאתה שואף אליו (אין במציאות "משהו תמורת לא כלום").

3. קבע מועד מוגדר שבו אתה מתעד להיות בעל הכסף שאתה שואף אליו.

4. תכנן תוכנית מוגדרת למימוש שאיפתך, והתחל מיד להוציא את התוכנית הזאת מן הכוח אל הפועל, בין שאתה מוכן לכך, בין שאינך עדיין.

5. כתוב הצהרה ברורה ותמציתית של סכום הכסף שבכוונתך להשיג, נקוב בפרק הזמן שאתה מקצה להשגתו, רשום מה יש בדעתך לתת תמורת הכסף, ותאר בבירור את התוכנית שבאמצעותה יש בכוונתך לצבור את הסכום הנידון.

6. קרא את הצהרתך הכתובה בקול פעמיים ביום, פעם אחת לפני שתשכב לישון בלילה, פעם אחת לאחר שתתעורר משנתך בבוקר. בשעת הקריאה ראה בעיני רוחך, חוש את עצמך והאמן שהכסף כבר נמצא ברשותך.

חשוב למלא אחר ההוראות המתוארות בששת השלבים דלעיל. חשוב במיוחד שתקפיד על מילוי ההוראות שבסעיף השישי. אתה עלול להתלונן, שאינך יכול "לראות את עצמך מחזיק הכסף" בטרם יהיה בידך, בפועל כאן תחלץ לעזרתך שאיפה יוקדת . אם אתה שואף באמת לכסף , עד כדי כך שהשאיפה הזאת היא כאש בעצמותיך, לא יקשה עליך לשכנע את עצמך שאת התשיג אותו. המטרה היא לרצות בכסף,
ולהעשות כל כך נחוש והחלטי בדעתך להשיגו, עד שתשתכנע שתשיג אותו.
 
מתוך הספר של נפוליאון היל חשוב ותתעשר.
"לעתים קרובות מאוד אנו מחפשים את האושר כפי שאנו מחפשים את משקפינו כשהם מונחים על אפנו"

ליקט יוסי פלדלר

קטגוריות