היום: יום שני 22 יולי 2024
רשת הזדמנויות
לעצמאות כלכלית

עבודה מהבית - ההוצאות המוכרות

ככלל – מותר לנכות כל סוג הוצאה המשמשת לצורכי העסק ולשם השגת הכנסות העסק (סעיף 17 לפקודת מס הכנסה).

לגבי הוצאה מעורבת (הוצאה אשר לא נועדה אך ורק לצורכי העסק ויש בה סממנים של שימוש פרטי או הוצאה פרטית) – נראה לכאורה כי קיימת בעיה בניכוייה לצורכי מס אולם , בית המשפט קבע באחד מפסקי הדין (עמ"ה 703/71 ) כי במידה וניתן לפצל את ההוצאה באופן ברור – יש להתיר את החלק העסקי לצורך מס.

בעקבות פסק הדין נקבע על ידי מס הכנסה – "בעל עסק העובד בביתו יותרו לו הוצאות השייכות לחדר שבו מתנהל עסקו או משלח ידו , אם ניתן לזהות בבירור אילו הוצאות הוצאו בייצור הכנסתו בחדר זה".

לעומת זאת אם אין אפשרות לבצע את ההבחנה בין החלק העסקי לבין החלק הפרטי – לא יותר ניכוי ההוצאה כולה.

לאור האמור לעיל הרי שניתן לנכות הוצאות לבעל עסק המנהל עסק כ- עבודה מהבית ומבצע עבודה מהבית – בלבד.

לא ניתן לנכות הוצאות כאלה כאשר עבודה מהבית נלווית לעבודה במשרד או בכל מקום מחוץ לבית.

כיצד מנכים את ההוצאות ? – על פי החלק היחסי של השימוש בדירה לצורכי העסק כלומר , אם  בדירת 4 חדרים , חדר אחד משמש את העסק  - אזי ניתן לנכות 25% מההוצאות המשותפות לבית המגורים כגון – ארנונה , חשמל וכד".

לגבי דמי שכירות קיימת בעיה. אמנם כאמור לעיל , לכאורה ניתן לנכות את ההוצאה אבל קיימת מגבלה של חובת ניכוי במקור מתשלום דמי שכירות וחבות המקבל במס על דמי השכירות לצורכי עסק, בשעה שהם פטורים ממס כאשר הם מתקבלים בידי המשכיר עבור מגורים. אי לכך לא נראה כי ניתן ליישם את האמור לעיל על הוצאות שכירות של חדר המשמש לעסק בבית המגורים.
מומלץ לקחת יועץ מס על מנת שיעזור לכם להתנהל בצורה הכי טובה.

קטגוריות